HAKKIMIZDA

BKM Tekstil kurucaları 1985 yılında tekstil sektöründe gömlek üretiminde iş dünyasına ilk adımını attı.Halk tabiriyle çıraklıkla başlayıp ustalığa giden bu büyük serüvende ileri derecede teknik ve bilgi birikimine sahip oldular.Kendilerine olan özgüvenleri,kalite anlayışı ve tecrübeleri onlara kendi atölyelerini açma cesaretini verdi.2003 yılında kurdukları bu aile şirketine BKM Tekstil adını vererek gömlek üretimine başladılar.İlk olarak az sayıda personel ile çeşitli markalara fason gömlek dikimi yaparak başlanılan bu süreçte kısa sürede vermiş olduğu iyi hizmet ve kalite anlayışı sayesinde başka şirketlerden de büyük talep görmeye başladı.Bu talebi karşılamak için gerekli makine,teknik ekipman ve personel sayısını arttırarak iş kapasitelerini hızlı bir şekilde büyüttüler.Bunun yanı sıra hem iç hem de uluslararası piyasaya gömlek koleksiyonu hazırlayarak devam ettiler.BKM Tekstil piyasada,ortaya çıkan kaliteli gömlek açığını farkederek kendi bünyesinde yarattığı MASTİNO adlı markayı tüketiciye sunarak bu alanda müşteri memnuniyetini sağlamıştır

VİZYONUMUZ

Ürün ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirerek müşteri talep ve beklentilerini en üst seviyede karşılamak

MİSYONUMUZ

Her geçen gün bir yeniliğin ortaya çıktığı tekstil sektöründe gelişmeyi ve büyümeyi kendine hedef edinen BKM Tekstil, kaynaklarını etkin bir şekilde kullanıp en iyi ve kaliteli hizmeti kendine misyon edinmiştir.

ABOUT US

In 1985, BKM Textile founders took the first step to the business world in shirt production in the textile sector. Having started with apprenticeship and started to work in this great adventure, they had the technical and knowledge accumulation in advanced level. Their self confidence, quality understanding and experience gave them courage to open their own workshops. BKM Tekstil started to produce shirts by giving the name of this family company. They started to produce shirts with a few number of staff and they started to wear shirts with various brands. Due to the good service and quality understanding that they gave in the short time, they started to see big demand from other companies. technical equipment and personnel to increase the capacity of the business quickly by increasing the number of international and international markets as well as preparing a collection of shirts continued.BKM textile market, Blood quality shirt openness realized by creating in itself the MASTINO brand to consumers by providing this area customer satisfaction

OUR VISION

To meet customer demands and expectations at the highest level by constantly improving our product and service quality

OUR MISSION

BKM Textile, which aims to grow and grow in the textile sector, which has emerged with a renewed every day, has used its resources effectively and adopted the best and high quality service as its mission.